Om banorna / 23 augusti 2022

Tävlingskommittén

Strängnäs GK:s verksamhetsplan för tävlingar 2023

Tävlingsverksamheten på Strängnäs GK är att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare.

Omfattningen skall vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten. All verksamhet skall präglas av god kamratlig, vänskaplig och social anda,

Tävlingskommittén ansvarar för ett för hela klubben samordnat tävlingsprogram, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen skall vara väl avvägt. Tävlingskommittén har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet i klubben. Tävlingskommittén ser till att det finns tillräckligt med tävlingsledare för att genomföra beslutade tävlingar. Man tar fram och föreslår ett väl avvägt tävlingsprogram som beslutas av styrelsen. Det genomförs kontakter och samråd med övriga kommittéer vid detta arbete. Generellt vill klubben prioritera medlemsspel samt erbjuda greenfeegäster spel på banan..

Strängnäs GK:s målsättning för tävlingar:

  • Att Strängnäs GK har en väl fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till att öka intresset för golf som idrott.
  • Att arbeta efter SGF:s målsättning och satsning på golf som idrott. Verka i andan av att golf nu är en olympisk idrott.
  • Att det är en väl avvägd balans mellan tävlingsverksamhet och övrigt spel på Strängnäs GK.
  • Försöka få fler medlemmar att tävla och känna att det är roligt.
  • Stimulera tävlingsledare och funktionärer att delta i utbildningar för uppdrag inom tävlingsverksamheten.

 

Tävlingskommittén 2023:

 

Annika Månsson (ordförande)

Mail: annikamaria@jannik.se 

Torbjörn Wiik

Mail: torbjorn.wiik@tyfonmail.com

Owe Cardestål

Mail: owe.cardestal@telia.com

Ingela Thalin

Mail: Ingela.thalin@gmail.com

Billy Thalin

Mail: Billy.thalin@gmail.com

Kerstin Borsand

Mail: Wallmark.kerstin@gmail.com

Monika Eriksson

Mail: monikameriksson@hotmail.com

Mats Looström

Mail: loomats@gmail.com

 

 

 

Boka
tid