Kommittéer

Bankommittén

Bankommitténs uppgift är att utveckla banan tillsammans med banpersonalen för att få en attraktiv bana som attraheras av våra medlemmar. Vi jobbar med små resurser och det som styr utvecklingen är vad banpersonalen hinner med under vintern.

Ny reviderad plan kommer under våren 2022.

 

Bankommittén

  • Joachim Anderlund
  • Acke Hillström
  • Mona Källbäck
  • Tommy Eklund – Banchef
  • Per Magnusson – Klubbchef

 

Önskemål om ekonomin tillåter:

Långsiktigt arbete för att förbättra bananskondition:

Fairways  – dressa 500 000 ton/år

Frön 2000 kg/år – ca 75 kr/kg

 

Planerade arbeten på banan 2020-2022

 

Hål 1
Vänsterbunkern tar vi bort – hinder ska vara synliga från tee och bra slag ska premieras.
Höst/vinter lägger ner gjord i bunkern i samband med arbete på övningsbanan.

 

Hål 2
Ny tee 47 placeras ca 120 meter längre på höger sida i ekdungen.
Höst/vinter: Massor schakta i samband med övningsområdets upprustning.

 

Hål 3
Ta bort höger greenbunker och göra en slänt ner mot green.
Tydlig gångväg till nästa hål.

 

Hål 4
Större tee som delas med hål 7

 

Hål 5
Ta bort tallar på vänstersidan ca 100 meter framför green och runt green.
Plantera träd och buskar.

 

Hål 6
Ta bort träd på vänster sida framför tee för att styra spelet mer mot vänstersidan.
Gräva ut diket för att göra det lättar att hitta bollen.

 

Hål 7
Tee flyttas till 4:an utslag.
Högerbunker ska göras mindre. Högersidan vid green ska rensas upp och göra den klippbart.

 

Hål 8
Tee 48 behövas göra större.
L-stöd framför tee 56 och förläng tee 48

 

Hål 9
Tee 47 behöver göras större och jämnare.
Bunkrar, träd eller vattenhinder mellan hål 9 och 1 för att styra spelet mot respektive hål.

 

Hål 10
Gräva ut dammen och få in den mer i spel.
Eventuellt ny bunker framför green som styr gångvägen till nästa hål.
Vänsterbunkern bort som är placerad ca 80 meter framför green.
Höst/vinter lägger ner gjord i bunkern i samband med arbete på övningsbanan.

 

Hål 11
Minska ner bunkern eller göra 2 eller 3 bunkrar mindre bunkrar.
Sänka foregreen och green så att vatten kan rinna av green.
En större tee och mer jämn – fräsa av tee.
Ta ner eken framför till höger om green och ta bort kullen som den står på. Bättre väg till nästa hål.

 

Hål 12
Få fram en bättre gångväg

 

Hål 13
Träd/aspar bort på vänster sidan. Gräva ut diket på höger sida.

 

Hål 14.
Gallra ur vänster- och högersidan. Ta bort träd på vänstersidan.
Bredda fairways och ta bort tallar ca 150 – 50 meter framför green. Skapa mer utrymme på höger sidan framför green. Flytta elstängslet bakom green och gör större yta. Ta bort kulverten och skapa synligt dike.

 

Hål 15
Gemensam tee.
Vägen fram till green behöver vara mer tydlig vart man ska gå.
Lägga igen högerbunkern kort framför green och eventuellt vänsterbunkern och dra in vattnet närmare green.  Lägga igen högerbunkern kort framför green Höst/vinter lägger ner gjord i bunkern i samband med arbete på övningsbanan.

 

Hål 16.
Gallra högersidan framför tee och framåt.
Ta bort den stora granen och tallarna på höger sidan.
Lägga till massor och fyll ut högersidan samt vänstersidan.

 

Hål 17.
Björken på högersidan ska bort. Förbättra/gräva ur diket.
Första bunkern tar vi bort. Troligen är det kulverten som har gett vika.

 

Hål 18.
Lägga igen bunkern på högersidan.
Ta ner trädet på högersidan om tee. Gallra ur på vänster sida.
Ta in arborist och beskära ekar
Ta ner björkar hå högersidan ca 60 – 70 m framför green.
Höst/vinter lägger ner gjord i bunkern i samband med arbete på övningsbanan.

 

Boka
tid