Kommittéer

Våra Kommittéer – Klubbens Livsnerv

 

På Strängnäs Golfklubb ser vi våra kommittéer som hjärtat i vår verksamhet. De representerar engagerade medlemmar som vill bidra till klubbens utveckling, välstånd och framgång. Genom deras hängivna arbete säkerställer vi att klubben fungerar smidigt, att våra medlemmars intressen beaktas och att vi kontinuerligt förbättrar oss.

Boka
tid