Våra partners & sponsorer

Varje sponsor är viktig för klubben och det skapar förutsättningar till att utveckla verksamheten. Vi vill hitta en ”win-win” situation där vi vill se att vår sponsor får ut något av sin sponsring. Vi ser det som ett samarbete där vi vill stärka en sponsors varumärke och ge bästa möjliga exponering till medlemmar, gäster och andra sponsorer. Vi jobbar långsiktigt och vi vill ha goda relationer till våra sponsorer.

Ni är viktiga för Strängnäs golfklubb!

Boka
tid