Valberedningen

Valberedningens Arbete i Strängnäs Golfklubb

 

Valberedningen i Strängnäs Golfklubb har en viktig roll i klubbens demokratiska struktur och medlemmarnas inflytande över klubbens styrelse och arbete. Nedan kan du läsa mer om hur valberedningen fungerar och vilka uppgifter de ansvarar för.

 

  1. Sammansättning av Valberedningen:

Valberedningen består av medlemmar som väljs på årsmötet. Dessa medlemmar är noga utvalda för att säkerställa en oberoende och rättvis process för att nominera och välja styrelsemedlemmar.

 

2.  Nomineringsprocess:

Valberedningen tar fram förslag på kandidater till klubbens styrelseposter. Detta sker i samråd med medlemmarna och styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att föreslå kandidater till valberedningen.

 

3. Presentation av Kandidater:

Valberedningen presenterar sina nomineringar på årsmötet, där medlemmarna har möjlighet att diskutera och rösta om kandidaterna.

 

4. Uppföljning:

Valberedningen följer upp sitt arbete under året för att säkerställa att styrelsemedlemmarna utför sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

 

5. Informationsflöde:

Valberedningen håller medlemmarna informerade om sitt arbete och om hur medlemmarna kan vara delaktiga i nomineringsprocessen.

 

6. Demokratisk Process:

Genom valberedningens arbete främjas en demokratisk process där medlemmarna har möjlighet att påverka klubbens framtid genom val av sina företrädare i styrelsen.

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att engagera sig i nomineringsprocessen och vara en del av att forma Strängnäs Golfklubbs framtid.

 

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med valberedningen är ni välkomna att höra av er till:

Strängnäs Golfklubb

Strängnäs golfklubb är en ideell förening som svarar för golfspel och medlemsaktiviteter på klubben.

Klubben äger Strängnäs Golf AB.

Boka
tid