Lokala regler

 

LOKALA REGLER 2022 FÖR STRÄNGNÄS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lokala regler finns anslagna i anslutning till hål 1, hål 10 och hål 19 och på hemsidan (www.strangnasgk.se).

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Out of bounds (Regel 18.2)


 1. Out of bounds markeras med vita pinnar.

Gränsen för out of bounds på hål 5, hål 9, hål 18 och hål 24 definieras av staketstolpar. En boll som passerar staketet och befinner sig i vila är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 

 Pliktområden (Regel 17)

 

 Green (Regel 13)

 1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
  ● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  ● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 1. a) Mark under arbete
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar  där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 • Berg i dagen och/eller jordfasta stenar på den fin klippta delen av spelfältet är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 

 

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 1. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 2. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Boka
tid