Strängnäs Golfklubbs historia

1968                    Carl-Herman Larson, Nils Granlöf och Sten Karlsson bildade                                                 Strängnäs Golfklubb 10 oktober med Larson som ordförande och                                     Karlsson som sekreterare. Arbetsgrupp med svenska mästarinnan                                     Birgit Forssman som sakkunnig.

1969                    Nio hål byggdes för 135 000 kr. Ritad av Anders                                                                     Amilon. Extremt torr säsong.

1970                    Ännu en extremt torr säsong.

1971                    Tack vare många medlemmars frivilliga arbete och donationer i form                                 av byggnadsmaterial mm kunde första bollen slås ut på banan.                                           Antalet medlemmar var 300 st.

1973                    Officiell ingivning med bl a Prins Bertil. Livlig                                                                           tävlingssäsong efter en ovanligt grön vinter.

1974                    Beslutades att bygga ut till 18 hål. Ritad av Jan                                                                         Sederholm och Lars Tedrup.

1975                    Banan i mycket gott skick.

1977                    Utbyggnaden till 18 hål inleddes samt klubbhus och                                                             arbetslokaler, återigen främst tack vare insatser från medlemmar.

1979                    Juni – invigning av 18-hålsbanan.

1982                    RM för D50 samt D60. Torr sommar. Rekordår på                                                                 många sätt.

1983                    Utbyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av                                                                               omklädningsrum, matsal, kansli och kök.

1984                    Arrangör av DM. Alla greener öppna 19 april och                                                                   samma greener kunde spelas på juldagen. Bra tävlingsår.

1986                    Regnig höst.

1988                    Ny maskinhall.

1989                    Torr sommar. Fint golfår.  Carl-Herman Larson, Sten                                                             Karlsson och Nils Granlöf invalda som Hedersledamöter.

1990                   Sjövatten drogs upp till golfbanan i samarbete med                                                              kyrkogårdsförvaltningen. Fin golfsommar men regnig höst.

1991                   Skyfall i början av säsongen. Fairwaybevattning anlades                                                        till en kostnad av 2,5 miljoner kr.

1992                   Fantastisk golfsäsong, mycket vackert väder.

1993                   Bestyrkt som en av de bästa och vackraste golfbanorna i                                                      Södermanland. Blöt säsong. ”Först avsätter vi pengar för att få hit                                      vatten, sen avsätter vi pengar för att bli av med vattnet!” -Olle Ask

1994                   Arrangör av RM. Fantastiskt varm sommar.

1995                   Arrangör av DM. Säsongen startade med dåligt väder                                                            (snö), men sedan kom en otrolig sommar och höst.

1996                   Extremt kallt i backen fram till midsommar.

1998                   Datasystem införs för att underlätta administrationen.

1999                   Banan håller fin kvalitet. 1300 medlemmar.                                                                            Tävlingsmässigt livlig klubb.

2002                    Beslutades att bygga ut med nio hål till för 15 miljoner kronor.

2003                    Uppdelning av klubben till en ideell del och ett driftbolag.

2004                    Invigning av 27-hålsbana.

2005                    ”Gudrun” blåste ned cirka 400 träd på banan. Vädermässigt en                                            historisk höstsäsong.

2006                    Sista numret av INFO-bladet – hemsida tar över. Utbyggnad av                                           banpersonalens lokaler.

2008                    Proffsbesök på banan. Mycket regn.

2009                    Omfattande trädfällning runt om banan. Öppnar för Pay and Play på                                 nio hål.

2010                   Periodvis mycket varm och torr säsong. Banan i mycket gott skick.                                      Bevattningssystemet lever på övertid.

2011                   Vinst av valstuga – tänkt som ny kiosk. Torr start, men mycket regn                                    under sommar och höst. Sen start på säsongen.

2012                   Mycket tidig start på säsongen. Vildsvin härjar, svingrupp tillsatt.                                          Regnig höst.

2013                   Sen vår men snabb snösmältning. Extremt varm och torr sommar.

2014                   Mycket bra säsong med positiva tongångar från medlemmar och                                        gäster.

2016                   Nya bilar, nytt IT-system och ny sand i bunkrarna.

2017                   Banan i fantastiskt skick och får mycket beröm av medlemmar och                                    gäster.

2018                   Började som en bra säsong, sen kom värmen. Tack vare sjövatten                                      fortfarande en bana i gott skick. Beslut om att minska ner antalet hål.                                 Medlemsantalet ner på 668 stycken.

2019                   Bra skick på banan. Medlemsantalet ökar igen efter flera års fallande                                utveckling. Ökade mest i Sörmland + 27 %.

2020                   Corona år som blev ett rekordår med tidig säsongstart och mycket                                    bokat på git 44 000 stycken rundor. Positiv medlemsutveckling + 25%.

 

 

Boka
tid