Aktuellt

Banrapport 22/12/19

Hösten har som sig bör präglats av invintringsarbeten vilket innebär luftningar av samtliga ytor på olika djup, dress och gödslingar. Att hålla ytorna så torra som möjligt i form av daggning sker dagligen även fast banan är stängd för spel samt att hålla ytorna fria från löv är av yttersta vikt då dessa, om de får ligga för länge, kan orsaka svampangrepp på gräset.  

Hösten var länge varm och fuktig och därav har vi lite spår av svampangrepp men dessa hade börjat läka innan kylan och snön kom vilket är positivt. Vi har även förbättrat följande: 

  • Tagit bort alla stenar samt lagt nytt grus på gångvägen från tee 57 ner till ruffen på hål 2.
  • Tagit bort stenar och stubbar till höger om green 2 för bredare semiruff samt ny dränering i bunkern. Återställningsarbete med jord och sådd våren 2023.
  • Tagit bort stenar till höger om green 3 samt anlagt en ordentlig grusväg till fyran genom dungen. Återställningsarbete med jord och sådd våren 2023.
  • Bytt dränering i den första bunkern på hål 5. Detta för att få en bättre bild av hur det är byggt och vad som behövs göras framöver.
  • Anlagt nya gångvägar från toaletten på hål 6 till respektive tee på hål 7.
  • Grävt ett nytt dike på hål 15 till höger om green för att förhindra vatten att rinna ned över spelytorna som kan bli is bildande under vintern. Färdigställs under våren med.
  • Format om övningsbunkern, släntat av diket vid bollmaskin samt fyllt på med material vid nätet på högersidan på rangen.
  • Färdigställt bunker och green på det övre övningshålet.

Vi har ett skogsföretag som kommer hit i januari/februari, om vädret tillåter, och gallrar ur skog i dungen mellan hålen 12-13-14-15 och till vänster om hål 14 och hål 16. Dessa åtgärder är otroligt viktiga för att få in mera sol och vind som gynnar gräset och torkar upp spelytorna fortare men även att få en hållbar skog som växer och mår bra för framtida uttag. Vi kommer lägga stort fokus i vinter på att röja sly i dessa områden och behöver hjälp av er medlemmar att plocka upp slyn i högar som maskinerna sedan tar med sig ut ur skogen som vi får betalt för.

Veterangänget kör på torsdagar mellan 9-12 sedan kommer vi anordna några extra städdagar efter jul och nyår för att hinna klart med detta.  

Till sist vill vi tacka för säsongen och önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år.  

Mvh

Tommy Eklund banchef med personal

 

 

 

Boka
tid